Skip Navigation Links Skip Navigation LinksHome > BSOSoest > Gemeente Soest
uitzicht op de engh

BSO en de Gemeente Soest.

De gemeente Soest heeft geen beleidsrol in de kinderopvang.

Gemeente en BSO.

Interessante links zijn:
Heeft de gemeente een regie rol?
Landelijk Register Kinderopvang.
Toezicht en handhaving wet kinderopvang.

Rol van de gemeente.

Door de wet Aartsen/Bos is de rol van de gemeente in de kinderopvang sterk veranderd.
De gemeente heeft geen invloed op het beleid van de BSO. Dit ligt geheel bij de BSO aanbieders in samenspraak met ouders en scholen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de volgende zaken:
  • Kwaliteit.
  • Registratie in het kinderdagverblijf register.
  • Tegemoetkoming voor ouders die zich geen BSO kunnen veroorloven.

Gemeente Soest

Naast de wettelijke verplichtingen heeft de gemeente Soest ook een discussie over kerntaken. Hierin komen onderwerpen zoals jeugd en gezin,peuter speelzalen, voorschoolse educatie, etc. aan de orde.