Skip Navigation Links Skip Navigation LinksHome > BSO aanbod
uitzicht op de engh

Buitenschoolse opvang (BSO).

Wachtlijsten zijn ongewenst.

Huisvesting.

De straat als speelterrein bestaat niet meer. Kinderen spelen niet meer massaal buiten. In de jaren 60 was het gebruikelijk dat een groep van vijftig kinderen midden op straat speelde. Vandaag spelen kinderen veel meer op het voetbalveld of binnen.
In de huidige voorzieningen voor kinderen is dan ook geen rekening gehouden met waar kinderen naar de BSO kunnen. Diverse organisaties wijzen naar de scholen die immers na schooltijd "leeg" staan. Scholen zijn niet gebouwd op spelende kinderen. Kinderen gaan naar school om iets te leren. Zij zitten hierbij in de klas en hebben weinig ruimte om te voetballen, te rennen en te vliegen.
Voor de onderbouw is het meest ideale een BSO aan de rand van het schoolplein. Dus zeer dicht bij school. Echter voor de bovenbouw is het wenselijk dat kinderen van school af gaan. Naar buiten op avontuur of naar het voetbalveld etc.
Dit brengt maatwerk met zich mee.
BSOSoest heeft samen met de aanbieders in Soest diverse nieuwe BSO plaatsen gezocht en gevonden.

Buiten Schoolse Opvang BSO.

Buitenschoolse opvang ofwel BSO "vangt" kinderen op als zij van school komen terwijl de ouders werken. BSOSoest vindt het woord opvang al een slechte start. Opvang doe je als er een crisis is en dit doe je dan met allerlei noodmaatregelen. Het is natuurlijk niet verkeerd bedoeld maar het typeert de gedachte over BSO. Het lijkt een, liefst tijdelijk, probleem dat even opgelost moet worden.
BSO is natuurlijk niet tijdelijk. Het is een gevolg van de veranderde maatschappij. Een goede BSO is dan ook een voorwaarde om beide ouders te laten werken. BSOSoest spreekt dan ook liever over Buiten Schoolse ontspanning waar kinderen na school kunnen spelen met andere kinderen. Gelukkig zijn er in Soest voldoende zeer goede BSO's die uw kinderen een plezierige tijd berzorgen.

Wachtlijsten.

Wachtlijsten bepaalden een groot deel van de BSO discussie. Niet de vraag wat voor BSO wil ik, maar waar is er nog een BSO plek lijkt belangrijker.
In de afgelopen twee jaar is hier veel verandering in gekomen. Door de crisis is de vraag naar BSO afgenomen. Op enkele plaatsen in Nederland zijn er BSO's gesloten.

Het laatste jaar terkt het weer aan. hier en daar moet u weer wachten voor een plek.
Neem contact op met de desbetreffende aanbieder voor meer informatie